CURĂȚARE DE CARBON

Motorul – inima automobilelor noastre

Motorul automobilului este inima lui, el generează energia necesară propulsării.Motorul a fost elaborat şi proiectat de producător pentru a asigura o anumită putere şi o anumită performanţă la un nivel de emisii corespunzător standardelor europene. Acest fapt înseană că motorul şi toate conductele de intrare şi de ieşire a gazelor din camera de combustie au un diametru specific, astfel încât volumul de aer să fie adecvat pentru cea mai eficientă combustie, cu anumite limitări. 

 

descarga

Atâta timp cât aceste elemente din interiorul motorului sunt curate şi fără depuneri, fără agenţi interni şi externi care reduc puterea nominală, motorul va funcţiona la maxim, asigurând performanţa şi echilibrul în exploatare.

¿Care sunt lucrările de întreţinere periodică?

  • Schimbarea filtrelor şi uleiului
  • Verificarea nivelului lichidului de răcire
  • Schimbarea plăcuţelor de frână
  • Schimbarea filtrului de aer
  • Schimbarea filtrului de combustibil

Sistemul de injecţie este conceput astfel încât dozarea combustibilului în camera de combustie să fie optimă pentru orice regim de funcţionare a motorului.

Conductele de intrare şi de evacuare a gazelor din motor au diametre specifice pentru prelevarea şi evacuarea gazelor. Camera de combustie este perfect izolată prin valve, segmente şi inele de etanşare, care reţin compresia la fiecare explozie în cilindru, pentru a preveni nimerirea gazelor în lubrifianţi şi în lichidul de răcire şi pentru a nu deteriora motorul.

Trebuie să reţineţi că capacitatea cilindrică a motorului este rezultatul însumării capacităţii exacte a camerei de combustie a fiecărui cilindru. 

Din aceste considerente, la fel cum avem grijă de depunerile de colesterol în inimă, trebuie să îndeplinim şi planurile de întreţinere prescrise e producători. Dar cum putem face mai mult?

 

¿Oare sunt suficiente aceste lucrări pentru a evita pierderea beneficiilor?

Răspunsul este simplu. Nu.

Deoarece uleiul doar unge şi previne uzarea componentelor supuse frecării, iar lichidul de răcire doar previne supraîncălzirea, filtrele doar previn nimerirea impurităţilor şi corpurilor străine în conducte.

 

Care este cauza principală a scăderii treptate de performanţă a motorului?

În esenţă există doi factori.Primul factor constă în uzarea materialului propriu-zis, iar cel de al doilea – în formarea depunerilor de deşeuri (carbon) de la combustia incompletă.

În motor are loc arderea combustibilului în camera de combustie, această energie este transformată în energia mecanică. Este  important de a menţiona că din fiecare litru de combustibil ars doar 25% se transformă în energie mecanică, celelalte 75% sunt transformate în căldură, gaze şi poluanţi (emisii şi depuneri de carbon).

Deşeurile  de la combustia incompletă se depun lent în circuitele motorului, în primul rând în elementele care intră în contact cu zona de combustie, în interiorul camerei de combustie în fiecare cilindru al motorului.

Apoi deşeurile se depun în exteriorul camerei de combustie, cuprinzând toate elementele racordurilor de intrare şi de eşapament, cum sunt teurile, EGR, FAP, turbo, catalizatorul şi celelalte componente, acest proces poate fi comparat cu efectele colesterolului în arterele inimii, blocarea conductelor care cauzează pierderea progresivă a performanţei şi puterii motorului, consum majorat, defecte costisitoare, etc. 

 

 

descarga

Carbonul se depune rapid în motor şi pe piesele implicate în procesul de combustie şi de evacuare a gazelor de eşapament, cauzând obstrucţii dificile de detectat, adeseori şi ieşirea componentelor din funcţie cu implicaţii costisitoare.

Serviciul de decarbonizare internă a motoarelor

resp-10

Camera de combustie este inima motorului, în ea are loc arderea combustibilului şi generarea puterii necesare pentru propulsarea vehiculului. Concomitent ea este şi punctul principal de generare a deşeurilor solide de la combustie.

În interiorul motorului, în camera de combustie şi pe elementele care interacţionează direct cu ea  depunerile de zecimi de milimetri de reziduuri (carbon) afectează eficienţa. Există o diferenţă majoră de la acumulările  de depuneri solide în sistemele exterioare ale motorului, cum sunt sistemul de alimentare cu aer şi sistemul de eşapament. În unele sisteme externe grosimea depunerilor de deşeuri de combustie poate să depăşească 1.5 cm până la detectarea erorii de computerul de bord. Totodată, depunerile de aceiaşi grosime în camera de combustie vor cauza ieşirea motorului din funcţie.  Putem afirma, că de pildă, doar câteva zecimi de milimetru de depuneri în zona de contact a valvelor sunt suficiente pentru o pierdere semnificativă a compresiei, cauzând concomitent exploatarea motorului cu decompensare.

 

 

Cât de des trebuie să efectuez decarbonizarea internă?

După primele 15000¬- 20000 de kilometri parcurşi.

During the first 15­20,000 km covered in a new vehicle, already had been deposited combustion waste materials and in most cases very mild and just in that moment, performing regularly we can prevent that they are consolidated.

If the vehicle already has his years and more than 20,000kilometers waste materials derived from the combustion have probably reached a considerable thickness and although they have not reached levels to produce breakdowns, it is highly recommended to perform a deep decarbonisation

Decarbonisation should be performed every 15­20.0000 kilometers and it should be included in the maintenance, like all other existing tasks.